Dostupná funkcionalita
 • intuitivní a známé prostředí aplikace Mapy z iPhone
 • zobrazení katastrálních map z ČUZK
 • textové vyhledávání pomocí místních názvů
 • přehledná navigace pomocí GPS / kompasu
 • podpora sdílení pomocí sociálních sítí jako Twitter, Facebook, …
 • rychlá informace o parcele na tapnutí - číslo parcely, výměra, vlastníci,...
 • podpora přirozených gest
 • zobrazení celé ČR pomocí zatřesení přístroje
 • podpora pro iPhone i iPad
 • možnost využívat základní navigační, satelitní a hybridní mapu
 • podpora komunikace s projektem www.ikatastr.cz

Aplikaci můžete stahovat v AppStore a pro další novinky doporučujeme sledovat Twitter nebo Facebook!