Aplikace iPozemky slouží jako pohodlný prohlížeč k vyhledávání informací o objektech či parcelách v celé České republice. Najít lze atributy jako jsou výměra, vlastníci pozemku či způsob ochrany atd.

Uživatel může objekty hledat pomocí textového vyhledávače nebo navigace přimo v mapě (k dispozici mu je obrysová mapa, orotofoto nebo mapa hybridní). Nalezené informace je možno dále jednoduše odeslat na emailovou adresu případně sdílet pomocí sociálních sítí jako Twitter nebo Facebook. Pro snadnějsi orientaci v mapě nabízí aplikace také funkci gps lokalizace (tedy vyhledání uživatelovi současné pozice a jeji zobrazení) s možností kombinace s funkcí kompasu (mapa se natáčí podle polohy uživatele).

Podpora komunikace s projektem www.ikatastr.cz

Aplikaci můžete stahovat v AppStore a pro další novinky doporučujeme sledovat Twitter nebo Facebook!